Välkommen till

Ungdomsstöd i Jämtland AB

 

Stödboende

Om oss

Vi är två kvinnor som startat upp Ungdomsstöd i Jämtland AB under 2022. Vi såg och ser ett stort behov och efterfrågan av stöd i vardagen för ungdomar som hamnat i dysfunktionella levnadsmönster. Vi har därför valt att starta upp denna verksamhet.

Vi har båda en gedigen och lång erfarenhet inom området och vi ser att vårt arbete gjort och kan göra skillnad framåt i ungdomens liv.

Vi har vår kontorslokal centralt belägen i Östersund och detta för att tillgängligheten är viktig för ungdomen.
Våra boendelösningar finns i ett centralt område i Östersund med gångavstånd till skola och centrum.
Vi har de IVO tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet.

Några av de metoder vi arbetar med är lågaffektivt bemötande, SMART och Recovery.

Varför?

Vi vill göra skillnad för människor som befunnit sig eller befinner sig i dysfunktionella miljöer, beteende mönster och med psykisk ohälsa. Vi vill skapa förutsättningar till att utvecklas till självständiga och trygga individer med en tillit till sig själva. Målet är att bygga självständiga och motiverade individer som känner meningsfullhet i sin vardag

Hur?

Genom erfarenhet, inkludering och närvaro, skapar vi tillit och trygghet i relationen med varje individ. Vi möter individen på dennes nivå med respekt och ser till dennes styrkor. Vi hittar tillsammans nya funktionella anknytningar och miljöer som gynnar individens utveckling.

Vad?

Vi använder det goda samtalet, rörelse och naturen som huvudredskap. Det goda samtalet innebär ett relationsbyggande med ett aktivt lyssnande. Samtalet ska stimulera till spontana samtalstrådar som kan leda till nya insikter. Vi ser att J.Bornemark docent i filosofi har rätt i att det är en skillnad på diskussion och samtal. Att det är endast i samtalet som det involveras känslor, erfarenheter och lyhördhet. Vi ser att i en kombination med naturen i det goda samtalet och rörelse skapas helheten. Vi fokuserar på fysisk rörelse som yoga, vandring, dans, ridning, gym m.m detta för att det enligt forskning gynnar den psykiska hälsan.

Alexzandra

Edström

Alexzandra har flera års erfarenhet som grupp/enhetsschef, som biträdande verksamhetschef inom SoL och som ungdomsstödjare.

Alexzandra är föreståndare för boendestöd.

Alexzandra har även under dessa år skaffat sig utbildning och gedigen kunskap inom de hälsofrämjande arbetet (att förebygga psykisk ohälsa). Detta både i personal och ungdomssyfte.

Alexzandra har ledarskapsutbildning och gedigen kunskap inom arbetsmiljö frågor.
Alexzandra är utbildad undersköterska och behandlingspedagog.
Alexzandra har utbildning inom MI, ACT, KBT och lågaffektivt bemötande.

Maria

Huczkowsky

Maria har många års erfarenhet som Verksamhet/enhetschef inom både SoL och LSS verksamheter.

Maria är föreståndare för stödboende.

Maria har under dessa år skaffat sig gedigen kunskap inom kvalitet, ekonomi och arbetsmiljö området. Mara har även genomgått flera ledarskapsutbildningar.

Maria är Leg. Arbetsterapeut och utbildad i Socialt Arbete.
Maria har utbildning inom MI, KBT, Lågaffektivt bemötande och att möta människor med psykisk ohälsa

Telefon:
076-790 62 90

E-post:
maria@ungdomsstod.com

Ägare

Våra insatser

Socialtjänsten

Vi har de IVO tillstånd som krävs för att bedriva vår verksamhet
Vi finns som ett komplement till era insatser. Vi tar emot uppdrag som:

  • Stödboende insatser
  • Öppenvårdsinsatser enligt SoL
  • Kontaktmannaskap
  • Boendelösningar
  • Öppenvård+ boende paket
  • Hemmasittande skolungdomar
Regionen
Vi finns som ett komplement i vårdkedjan

  • Vi tar emot individer med psykisk ohälsa
  • Vi arbetar med helheten utifrån den enskildes behov
  • Vi arbetar med den psykiska och fysiska hälsan
Skola
(kommunal och privat skola) ;

Vi finns för er som har ett behov av stöd med de ungdomar som av olika anledningar är hemmasittande och där målen är att förbättra välmåendet och utöka närvaron.

Vi erbjuder ett introduktionspaket på 3 mån

Privat

Vi finns för dig som har fastnat i det destruktiva mönstret och vill få stöd i att komma ur det och få en meningsfull vardag.

Utlåtanden

”Fanns alltid där när jag behövde”
”Har betytt väldigt mycket i min livsresa”
”Otrolig på att stötta mig i mina val och fick mig att våga tro på mig själv”
”Otroligt tacksam idag över den hjälp jag fått av Ungdomsstöd”

Vill du jobba hos oss?

Ansök i formulär nedanför

Kontakta oss

Kontakta oss

Alexzandra Edström
0767905892

Maria Huczkowsky
0767906290

Epost

info@ungdomsstod.com

Address

Prästgatan 31 D
83131 Östersund